Акредитация

Име и фамилия / Name and surname *

Медия / Media*

Адрес / Аdress*

Телефон / Telephone *
Мобилен телефон/ Mobile *
Email *
Интернет адрес / Website

Ще публикувам/излъчвам материала в:
/Моля посочете сайт, страница и пр./

*Всички полета се попълват задължително.

SOFIA MOTOR SHOW 2017


Акредитационен Формуляр
Accreditation FormМоля, попълнете настоящия формуляр, за да получите акредитация.

С подкрепата на:

Партньори:

Медийни партньори:

Радио:

Билети: