АВТОМОБИЛЕН САЛОН СОФИЯ

За реклама и партньорство:

За заявки за участие:

Пресцентър

АСОЦИАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (ААП)

Официални партньори Official partners


Официален медиен партньор Official media partner


Партньори Partners